Księgozbiór

Bogaty, różnojęzyczny księgozbiór wypełniają miedzy innymi serie opublikowanych dokumentów z zakresu prawa międzynarodowego, monografie dotyczące zagadnień międzynarodowych, polityki zagranicznej różnych państw, historii prawa międzynarodowego. Licznie reprezentowany jest dorobek naukowy prof. Krzysztofa Skubiszewskiego.

Osobna kategorię stanowią liczne albumy, księgi pamiątkowe i literatura piękna.

Księgozbiór Krzysztofa Skubiszewskiego jest obecnie opracowywany i zostanie włączony do zasobów bibliotecznych Instytutu Zachodniego. Po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych, spis książek zostanie umieszczony na stronie internetowej Gabinetu.