Projekty realizowane

Krzysztof Skubiszewski – mąż stanu i naukowiec

Kierownik projektu: prof. IZ Zbigniew Mazur

Wykonawcy: dr Andrzej Choniawko, mgr Łukasz Dembski

Instytucja finansująca: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Okres realizacji: 15.X.2014 – 31.XII. 2015

Celem głównym projektu jest zbadanie poglądów prawnych K. Skubiszewskiego i ich wpływu na jego działalność polityczną w zakresie stosunków polsko-niemieckich. K. Skubiszewski –architekt porozumienia polsko-niemieckiego, jest rzadkim we współczesnym świecie przykładem męża stanu i wybitnego naukowca.  Proponowany projekt polegać będzie na zderzeniu ze sobą poglądów o dorobku naukowego z praktyką polityczną. O oryginalności projektu decyduje także wykorzystanie nowych, nieznanych wcześniej materiałów archiwalnych ze spuścizny K. Skubiszewskiego będących w posiadaniu Instytutu Zachodniego.

Stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dla mgr Łukasza Dembskiego

Okres realizacji: VI 2014 – V 2015

Instytucja finansująca: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wśród zadań realizowanych ze stypendium FWPN  najważniejszymi są:

  • Opis i kwerenda dokumentów znajdujących się w archiwum Ministra Skubiszewskiego.
  • Przebadanie korespondencji ze szczególnym uwzględnieniem prawników i polityków niemieckich
  • Przebadanie kalendarzy dzienników, notatek z czasów kierowania resortem dyplomacji
  • Przeprowadzenie wywiadów z osobami prywatnie oraz zawodowo związanymi z Krzysztofem Skubiszewskim.