Projekty zrealizowane

Utworzenie Gabinetu Krzysztofa Skubiszewskiego

Instytucja finansująca: Urząd Miasta Poznania

Okres realizacji: IX. –XI 2014 r

Zadanie polegało na stworzeniu Gabinetu Krzysztofa Skubiszewskiego.

Przewidziano realizację następujących celów:

  • upamiętnienie i uhonorowania wybitnego Poznaniaka – jego życia i dorobku naukowego i politycznego poprzez odtworzenie Jego gabinetu i udostepnienie go publiczności.
  • umożliwienie prowadzenia badań naukowych nad spuścizną naukową i polityczną Krzysztofa Skubiszewskiego i jego wkładem w rozwój polityki zagranicznej wolnej Polski poprzez opracowanie inwentarza archiwum oraz (w późniejszym czasie) udostępnienie go badaczom z kraju i zagranicy.
  • Prowadzenie edukacji politycznej (skierowanych przede wszystkim do młodzieży) z zakresu problematyki międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich poprzez przygotowanie strony internetowej poświęconej Krzysztofowi Skubiszewskiemu oraz jego dorobkowi naukowemu i politycznemu a także wykorzystanie Gabinetu do prowadzenia spotkań edukacyjnych z młodzieżą.

Działania zrealizowane w ramach projektu to wstępna inwentaryzacja archiwum oraz księgozbioru K. Skubiszewskiego, stworzenie projektu Gabinetu K. Skubiszewskiego, stworzenie strony internetowej gabinetu K. Skubiszewskiego w języku polskim i angielskim oraz przygotowanie ścianki informacyjnej nt. K. Skubiszewskiego.